ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Картка Mastercard® у вас — знижка в Oh My Look! від нас» (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)


ЗАМОВНИК, ПАРТНЕР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ

Представництво Mastercard Europe SA в Україні (надалі – «Замовник»), розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4, офіс 404-А.

Фізична особа-підприємець Бородіна Валерія Вадимівна (надалі – «Партнер»), що зареєстрована за адресою: 03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 25, кв.17.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ХАБ» (надалі – «Виконавець»), що зареєстроване за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 13а, офіс 2.

Для проведення Акції Замовник, Партнер та Виконавець мають право залучати третіх осіб.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. В Акції беруть участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які є держателями карток міжнародної платіжної системи Masterсard®, емітованих банками України (надалі – «Учасник», «Картка»).

 • Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
 • особи, які не виконали умови цих Правил;
 • особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником/Партнером/Виконавцем.

МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

Акція діє в торговельній точці (шоу-румі) Партнера за адресою: Oh My Look! м. Київ, вул. Малевича, 86П (надалі – «Місце проведення Акції»).

Період проведення Акції з 01 грудня 2020 року по 31 січня 2021 року включно (далі по тексту – «Період Акції»).

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних Правил на інтернет-сайтах Замовника www.mastercard.ua та Партнера ohmylook.ua(надалі – Сайти).

4.2. Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником/Партнером та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайтах та/або в тому самому порядку, в якому Правила Акції були розміщені в первісній редакції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

4.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Замовника/Партнера/Виконавця, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту/Сайтів/POS-терміналу в Місці проведення Акції (далі – «POS-термінал») внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу, технічними несправностями або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Замовника/Партнера та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Замовник може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які реєстрації, проведені транзакції тощо.

УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції:

 • мати відкриту Картку або оформити та активувати Картку протягом Періоду Акції;
 • здійснити оплату товару та/або послуги на будь-яку суму за допомогою Картки (надалі – «Транзакція») на сайті ohmylook.ua та/або через POS-термінал в Місці проведення Акції та отримати знижку в розмірі 10% за наступною механікою:

5.1.2.1. за умови замовлення товарів та/або послуг на сайті ohmylook.ua необхідно обрати та додати у кошик замовлення, вказати номер Картки та автоматично отримати знижку у розмірі 10% від суми замовлення в момент оплати Карткою;

5.1.2.2. за умови замовлення товарів та/або послуг за допомогою телефону/месенджера, під час оформлення такого замовлення необхідно перейти за отриманим від Партнера посиланням, вказати номер Картки та автоматично отримати знижку у розмірі 10% від суми замовлення в момент оплати Карткою;

5.1.2.3. за умови оплати товарів та/або послуг через POS-термінал в Місці проведення Акції, Учаснику необхідно повідомити представнику Партнера про намір оплати Карткою, після цього останній інформує Учасника про можливість отримати гарантовану знижку та взяти участь у визначенні Переможця Акції, який отримає Головне заохочення Акції. Гарантована знижка в розмірі 10% надається автоматично під час оплати Карткою.

Кожен Учасник, який виконав умови п.5.1.2 цих Правил, може взяти участь у визначенні Переможця Акції, який отримає Головне заохочення Акції.

 • Дані про всі Транзакції автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату, час та суму Транзакції, контактний номер телефона та інші дані, визначені Партнером. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Партнер.
 • Не відповідають умовам Акції:
 • транзакції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «01» грудня 2020 року та після «23» годин «59» хвилин «31» січня 2021 року за київським часом;
 • операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Карток.

5.4. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами та надають повну та безумовну згоду з ними.

ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

Фонд Заохочень Акції:

6.1.1. Знижка* в розмірі 10% (десять відсотків) від суми замовлення товару та/або послуги на сайті ohmylook.ua та/або в Місці проведення Акції(надалі – «Гарантоване заохочення»).
*Під «Знижкою» йдеться про процентну ставку, на яку знижується сума Транзакції. Знижка не підсумовується з іншими знижками. Знижка не діє на спеціальні пропозиції та на певні товари, деталі щодо яких будуть розміщені в Місці проведення Акції та на сайті ohmylook.ua .
Строк отримання Гарантованого заохочення обмежується Періодом Акції. За весь Період проведення Акції один Учасник може отримати Гарантоване Заохочення в кількості, що відповідає кількості здійснених Транзакцій.

6.1.2. Кейс з косметикою** – 1 штука (надалі – «Головне заохочення»).
**«Під «Кейсом з косметикою» йдеться про набір, що складається з шампунів, маски для волосся, олії для тіла, зволожуючих крему, кондиціонеру, концентрату, масок для обличчя, піни для вмивання, засобів для домашнього догляду.
Далі за текстом цих Правил Гарантоване Заохочення та Головне Заохочення разом можуть іменуватись «Заохочення».

Заохочення мають бути призначені для особистого використання Учасниками та Переможцем та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

Заміна Гарантованих заохочень грошовим еквівалентом не допускається. Гарантовані заохочення обміну та поверненню не підлягають.

Замовник/Партнер залишає за собою право збільшити/змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акції додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник/Партнер або залучені ними треті особи повідомляють про них у порядку, передбаченому в Розділі 4 цих Правил.

Зовнішній вигляд і зміст Головного заохочення можуть відрізнятися від його зображення на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Переможця.

Переможець Акції, отримуючи Головне Заохочення Акції, усвідомлює, що:

 • таке Головне заохочення є доходом Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця Акції, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • отримання Головного заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.

Переможець Акції самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Головне заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Замовник/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем Акції додаткового блага (доходу), такого як Головне заохочення.

7. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

7.1. Фактом отриманням Гарантованого заохочення Учасником є момент надання Знижки Партнером Учаснику.

7.2. Визначення Переможців Акції, які здобуть право на отримання Головного Заохочення Акції, відбувається на основі Бази Акції, зазначеної в п. 5.2. цих Правил, яку Партнер надає Виконавцю.

7.3. Визначення Переможця Акції, який здобуде право на отримання Головного заохочення, здійснюється Виконавцем шляхом випадкової комп’ютерної вибірки до 15.02.2021 року включно. Під час визначення Переможця Акції визначаються 5 (п’ять) резервних переможців Акції, які матимуть право отримати Головне заохочення у разі неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця Акції (далі – «Резервні переможці»).

7.4. За результатами визначення Переможця Акції та Резервних переможців формується протокол, який засвідчується підписами уповноважених осіб Виконавця.

7.5. До 19.02.2021 року включно представник Виконавця інформує Переможця Акції шляхом телефонного дзвінка на контактний номер телефону, який зазначений в Базі Акції, про його перемогу в Акції, умови отримання Головного заохочення та отримує усну згоду на обробку персональних даних Переможця Акції з метою подальшого оподаткування Головного заохочення з боку Виконавця.

7.6. Для отримання Заохочення Переможець Акції повинен протягом 3 (трьох) банківських днів після інформування його про перемогу в Акції надіслати Виконавцю на електронну адресу mastercard@adsapience.com копії своїх документів:
- паспорта громадянина України/id-картки;
- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id- картці).
Факт відправки Переможцем Акції копій зазначених вище документів вважається згодою на обробку його персональних даних.

7.7. У разі невиконання Переможцем цих умов з причин, які не залежать від Замовника/Партнера/Виконавця, Переможець Акції втрачає право на отримання Головного заохочення та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Головне заохочення переходить до відповідного Резервного переможця.

7.8. Вручення Головного Заохочення Акції здійснює Виконавець із залученням служби доставки протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання копій документів, передбачених п.7.6. цих Правил. Головне заохочення зберігається у відділенні служби доставки протягом терміну, передбаченого правилами роботи такої служби доставки. По завершенню терміну зберігання Головного заохочення у відділенні служби доставки, таке заохочення повертається Виконавцю та не підлягає повторному відправленню.
Для отримання Головного заохочення Переможець Акції повинен підписати згоду на обробку його персональних даних та заяву-підтвердження про отримання Головного заохочення під час його вручення.

7.9. Замовник/Партнер/Виконавець не несуть жодної відповідальності за подальше використання Головного заохочення Переможцем Акції після його одержання, за неможливість Переможцем Акції скористатися Головним заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Головного заохочення.

7.10. Замовник/Партнер мають право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах.

7.11. Замовник/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Замовник може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників в порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил.
Замовник/Партнер/Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Партнера/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

7.12. Замовник/Партнер/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/Партнера/Виконавця, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції.

ІНШІ УМОВИ

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.

На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам повідомляється:

 • 8.2.1. Володільцем персональних даних Учасників є Партнер. Розпорядником персональних даних Учасників та Переможця Акції є Партнер та Виконавець.
 • 8.2.2. Персональні дані Учасників обробляються Партнером та Виконавцем з метою забезпечення участі в Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
 • 8.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п.п. 8.2.2. Правил, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, номер мобільного телефону, дані паспорта громадянина України/id-картки, РНОКПП.
 • 8.2.4. З персональними даними, з метою, визначеною у п.п. 8.2.2. Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
 • 8.2.5. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом строку, який необхідного для виконання мети, зазначеної у п.п. 8.2.2. Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
 • 8.2.6. Переможець Акції може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних з метою, що визначена у п.п. 8.2.2. Правил, надіславши Партнеру/Виконавцю письмовий запит на адреси, вказані в цих Правилах, але при цьому він втратить право на отримання Головного заохочення.
 • 8.2.7. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Партнер/Виконавець не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних, окрім персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дій. Так само Партнер/Виконавець не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб у результаті дій Переможця Акції з надання таких персональних даних.

У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Головного заохочення, будь-які претензії Переможця Акції щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання Головного заохочення не приймаються і не розглядаються Замовником/Партнером/Виконавцем.

Під час проведення Акції чи після її закінчення Замовник/Партнер/Виконавець не зобов’язані листуватися з Потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.